Інформація, що міститься на цьому Сайті, призначена виключно для загального ознайомлення.

Всі розміщені матеріали на Сайт містять інформацію, призначену для вільного ознайомлення користувачів з питаннями, які можуть представляти для них інтерес. Вся інформація надається без гарантій повноти або своєчасності і без інших явно виражених або припущених гарантій.

Доступ до Сайту, а також використання його вмісту здійснюються виключно на Ваш розсуд і на Ваш ризик. Адміністрація Сайту і довірені особи мають право змінювати і видаляти аудіо-, відео- та інші файли і посилання, розміщені на Сайті без попереднього повідомлення і пояснення причин.

Згідно з чинним законодавством України, Адміністрація відмовляється від будь-яких запевнень і гарантій, надання яких може іншим чином матися на увазі, і відмовляється від відповідальності щодо Сайту, Вмісту та їх використання.

Ні за яких обставин Адміністрація Сайту не буде нести відповідальності ні перед якою стороною за будь-якої прямої, непрямої, особливий або інший непрямий збиток в результаті будь-якого використання інформації на цьому Сайті або на будь-якому іншому сайті, на який є посилання з нашого сайту, виникнення залежності, зниження продуктивності, звільнення або переривання трудової активності, а також і відрахування з навчальних закладів, за будь-яку втрачену вигоду, припинення господарської діяльності, втрату програм або даних у наших інформаційних системах чи іншим чином, що виникли в зв’язку з доступом, використанням або неможливістю використання Сайту, Вмісту або будь-якого пов’язаного інтернет-сайту, або непрацездатністю, помилкою, недоглядом, перебоєм, дефектом, простоєм в роботі або затримкою в передачі, комп’ютерним вірусом або системним збоєм, навіть якщо адміністрація буде явно повідомлено про можливість такого збитку.

Ми докладаємо всіх зусиль, щоб веб -сайт працював безперебійно. Однак, не несемо відповідальності за те, що веб-сайт тимчасово недоступний через технічні проблеми.

Користувач погоджується з тим, що всі можливі суперечки будуть вирішуватися за нормами українського права.

У разі надання Вами завідомо неправдивих даних, а саме: імені, адреси електронної пошти, номери телефону, Компанія відмовляється від будь-якої відповідальності, Ваші претензії розглянуті не будуть.

Якщо ви використовуєте цей Сайт, то Ви погоджуєтесь з «Відмовою від відповідальності» і встановленими Правилами і приймаєте всю відповідальність, яка може бути на Вас покладена.